Kernpunten
– Een systematische review is een efficiënte en betrouwbare manier om snel inzicht te krijgen in het beschikbare bewijs over een onderwerp, met als doel richting te geven aan de beste keuzes voor behandeling of zorgverlening.
– Kritische beoordeling van systematische reviews is noodzakelijk om te garanderen dat zij zorgvuldig en op betrouwbare wijze zijn uitgevoerd.
– Meta-analyse is een statistische techniek die wordt toegepast in systematische reviews van RCT’s, met als doel om preciezere uitspraken te kunnen doen over de grootte van een behandeleffect.
– Er komen steeds meer typen reviews die op verschillende systematische wijzen specifieke vragen beantwoorden en die bruikbaar zijn voor het kiezen van behandelopties en voor het ontwikkelen van beleid of onderzoek.