Organisatiecriminaliteit is een van de meest ondermijnende criminaliteitsvormen. De aanpak ervan geniet dan ook veel politieke, beleidsmatige en maatschappelijke belangstelling. Vanwege zijn morele geladenheid en maatschappelijke herkenbaarheid krijgt het strafrecht hierbij een belangrijke rol toegedicht. Toch weten we weinig van hoe organisatiecriminaliteit strafrechtelijk wordt aangepakt. In periodieke rapportages over de prestaties van de strafrechtsketen ontbreekt de aanpak van organisatiecriminaliteit.

Hierdoor blijven veel vragen onbeantwoord. Welke gedragingen en welke organisaties worden bijvoorbeeld strafrechtelijk opgepakt? Hoe worden deze gedragingen vervolgens afgedaan? En welke omstandigheden en overwegingen liggen hieraan ten grondslag? Over deze vragen gaat dit boek. Het onderzoek waarvan verslag wordt gedaan is uniek in zijn soort. Nooit eerder werd op basis van een omvangrijke strafbladenanalyse en een groot aantal interviews een algemeen beeld geschetst van de strafrechtelijke aanpak van organisatiecriminaliteit in Nederland.

, , , , , , ,
H.G. van de Bunt (Henk) , J.G. van Erp (Judith)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/94829
Criminology

Beckers, J. (2017, January 13). Tussen ideaal en werkelijkheid : een empirische studie naar de strafrechtelijke aanpak van organisatiecriminaliteit in Nederland. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/94829