We vinden in Nederland steeds meer dat het individu verantwoordelijk is voor de totstandkoming en inrichting van de eigen loopbaan. Zowel individuele als maatschappelijke opvattingen over wat een loopbaan nu eigenlijk inhoudt, zullen wijzigen. Bij succes in de loopbaan ('carrière maken') denken we nog vaak aan promotie in betaalde voltijdse banen. Het lijkt tijd de inhoud van het begrip 'loopbaan' te herijken.