De afgelopen jaren zijn in Nederland verschillende onderzoeken gedaan naar ervaringen van mensen die proberen via het recht hun schade te verhalen. De opkomst van dit type empirische onderzoeken is niet alleen een belangrijke ontwikkeling voor de rechtswetenschap, hun uitkomsten werpen ook veel nieuw licht op de realiteit van ons juridische systeem. Om deze reden werd op 6 december 2013 een symposium georganiseerd op de Erasmus Universiteit Rotterdam over ‘Ervaringen met het verhaal van schade’. In deze bijeenkomst werden de resultaten van verschillende empirische onderzoeken bijeengebracht en besproken vanuit de vraag wat juristen hiervan kunnen leren. Deze bundel doet verslag van dit symposium.

Boom Uitgevers, Den Haag
hdl.handle.net/1765/94909
Erasmus School of Law

Lindenbergh, S., & Akkermans, A. J. (2014). Ervaringen met verhaal van schade : van patiënten , verkeersslachtoffers, geweldsslachtoffers, burgers en werknemers. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/94909