Het onderwerp ‘patiëntveiligheid’ staat in de meeste landen hoog op de agenda. Patiëntveiligheid is samen met het vergroten van patiëntgerichtheid en effectiviteit en het verminderen van kosten een van de belangrijkste aanjagers van kwaliteitsverbetering. In het QUASER-project onderzochten wij hoe in vijf Europese landen vorm wordt gegeven aan de kwaliteit van ziekenhuiszorg.
Patiëntveiligheid was in het QUASER-onderzoek en in alle deelnemende landen een dominant thema. Deze vijf landen hebben verschillende gezondheidszorgsystemen. Door de dynamiek binnen de gezondheidszorgsystemen te bestuderen, kregen we meer zicht op wat op welke manier behulpzaam is bij het werken aan het verbeteren van de patiëntveiligheid.

hdl.handle.net/1765/95357
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Weggelaar-Jansen, A. M., van de Bovenkamp, H., & Bal, R. (2016). Patiëntveiligheid in vijf Europese landen. In Patiëntveiligheid (pp. 85–94). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/95357