De Nederlandstalige vragenlijst voor handvoorkeur bestaat uit 10 items die op grond van psychometrische eigenschappen werden geselecteerd (Van Strien. 1992). De vragenlijst meet een enkele dimensie, te weten handvoorkeur voor unimanuele activiteiten. De item-consistentie (Cronbachs alfa) bedraagt .98.

Additional Metadata
Keywords handedness, questionnaires
Sponsor FSW, Instituut voor Psychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/955
Citation
van Strien, J.W. (2003). Vragenlijst voor Handvoorkeur. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/955