De Nederlandstalige vragenlijst voor handvoorkeur bestaat uit 10 items die op grond van psychometrische eigenschappen werden geselecteerd (Van Strien. 1992). De vragenlijst meet een enkele dimensie, te weten handvoorkeur voor unimanuele activiteiten. De item-consistentie (Cronbachs alfa) bedraagt .98.

,
FSW, Instituut voor Psychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
hdl.handle.net/1765/955
Department of Psychology

van Strien, J. (2003). Vragenlijst voor Handvoorkeur. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/955