Twintig jaar na de invoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), waarin de medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen is geregeld, ziet het ernaar uit dat ook verzekerden invloed krijgen op de besluitvorming van de raden van bestuur van zorgverzekeraars. Begin juli 2016 is het Voorontwerp van de Wet verzekerdeninvloed (Voorontwerp) ter consultatie gepubliceerd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een versterkte positie van de verzekerden is in het belang van de maatschappelijke verankering van het zorgstelsel, zo staat in de Concept-MvT. De invoering van de wet zal leiden tot aanpassing van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De artikelen 28a, 28b en 28c zullen aan deze wet worden toegevoegd.

De vraag is: wordt de positie van verzekerden met deze wet voldoende versterkt of zijn er nog verbeteringen mogelijk?

hdl.handle.net/1765/95501
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Erasmus School of Law

Klaassen, A. (2017). Voorontwerp Wet verzekerdeninvloed: een nieuwe vorm van medezeggenschap. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2017(1), 4–19. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/95501