Op 1 januari 2012 is de Wet verzekering zeeschepen (WVZ) in werking getreden. De wet is gebaseerd op en verwijst naar de EU-Richtlijn 2009/20/EG van 23 april 2009 betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (de Richtlijn), die de lidstaten verplicht tot invoering van wetgeving op basis waarvan in de lidstaten gevestigde scheepseigenaren alsmede schepen die een Europese haven aandoen verplicht verzekeringsdekking dienen uit te nemen.
De WVZ is de Nederlandse uitwerking van de Richtlijn. Op grond van de WVZ dienen eigenaren van zeeschepen die een Nederlandse haven aandoen of onder Nederlandse vlag varen verplicht verzekerd te zijn voor maritieme vorderingen.

hdl.handle.net/1765/95579
Tijdschrift Vervoer en Recht : Juridische ontwikkelingen binnen vervoersrecht

Kruit, J. (2015). Verplichte verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen; een lege huls?!. Tijdschrift Vervoer en Recht : Juridische ontwikkelingen binnen vervoersrecht, 2012(5), 140–150. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/95579