We zijn steeds gehaaster en worden geleefd en velen van ons zitten vastgeketend aan hun Smartphone. Ook als ziekenhuis hebben we steeds meer stress door de jacht naar kostenreductie en hogere productiviteit. Hierdoor ontstaat het risico dat we minder oog hebben voor onze omgeving en op zoek zijn naar snel succes.
Oude Chinese denkers waren juist van mening dat succes in het leven verbonden is met het charisma dat iemand uitstraalt wanneer hij of zij volledig op zijn gemak is, en één is met zijn omgeving. Bij deze oude denkers was het toppunt van kennis hoe men in een toestand van Wu-Wei kon komen.
Wu-Wei is de grondstelling van het taoïsme en betekent letterlijk ‘niet proberen’ of ‘niet doen’, maar het heeft eigenlijk niets te maken met inactiviteit. Het verwijst naar een geestestoestand waarbij iemand zich goed voelt en daarbij optimaal actief en effectief is. Mensen in Wu-Wei voelen alsof ze niets doen terwijl ze juist soepel een complexe situatie afhandelen. Het effectieve en correcte handelen bij iemand in Wu-Wei gaat vanzelf.
Het is ontspannend en prettig en het lijkt in veel opzichten op het Westerse concept ‘flow’. Dit laatste is echter geassocieerd met individualiteit, daarentegen staat Wu-Wei voor een toestand waarin je deel uitmaakt van een groter geheel en je daarbij gelukkig voelt.
Dus volgens de Wu-Wei gedachte kunnen we alleen moeiteloos met mensen omgaan wanneer we om die mensen geven en ontspannen zijn in hun gezelschap. En dit laatste is de uitdaging van de medewerkers van de Intensive Care Volwassenen als onderdeel van het Erasmus MC en van de regio Rijnmond.