Achtergrond
Volgens (inter)nationale richtlijnen is oefentherapie een belangrijk onderdeel van de conservatieve behandeling van patiënten met heupartrose. We hebben bij patiënten met heupartrose onderzoek gedaan naar de effectiviteit van oefentherapie in aanvulling op huisartsenzorg, vergeleken met alleen huisartsenzorg.

Methode
We hebben een pragmatisch gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd in 120 huisartsenpraktijken in Rotterdam en omstreken. Deelnemers waren 45 jaar of ouder, kwamen met een nieuwe episode van problemen met de heup bij de huisarts en voldeden aan de ACR-criteria voor heupartrose. We hebben 203 patiënten geïncludeerd, van wie we 101 random indeelden in de oefentherapie- en huisartsenzorggroep en 102 in de alleen-huisartsenzorggroep. De eigen huisarts leverde de huisartsenzorg. De oefentherapie, gegeven door fysiotherapeuten, bestond uit maximaal 12 sessies in de eerste 3 maanden en 3 booster-sessies (na maand 5, 7 en 9). Blinderen was niet mogelijk. We volgden de deelnemers totaal 12 maanden. Primaire uitkomsten waren pijn en functie, gemeten met de HOOS-vragenlijst (score tussen 0 en 100).

Resultaten
Gemiddeld gedurende de twaalf maanden waren er geen verschillen zichtbaar in pijn en functie tussen de twee groepen. Na drie maanden was er een statistisch significant verschil in pijn van –3,7 (95%-BI –7,3 tot –0,2) op een schaal van 0-100, effectgrootte –0,23 en in functie van –5,3 (95%-BI –8,9 tot –1,6) op een schaal van 0 tot 100, effectgrootte –0,31 ten gunste van de oefentherapiegroep. De patiënten rapporteerden geen bijwerkingen.

Conclusie
Gemiddeld over de twaalf maanden vonden we geen verschillen op pijn en functie van de heup tussen patiënten die wel en patiënten die geen oefentherapie kregen in aanvulling op huisartsenzorg. Na drie maanden scoorden patiënten met oefentherapie in aanvulling op huisartsenzorg beter op pijn en functie dan patiënten die alleen huisartsenzorg kregen.

doi.org/10.1007/s12445-016-0209-7, hdl.handle.net/1765/95985
Huisarts en Wetenschap
Department of General Practice

Teirlinck, C., Luijsterburg, P., Dekker, J., Bohnen, A., Verhaar, J., Koopmanschap, M., … Bierma-Zeinstra, S. (2016). Effectiveness of exercise therapy in patients with hip osteoarthritis. Huisarts en Wetenschap, 59(8), 346–349. doi:10.1007/s12445-016-0209-7