Wereldwijd zijn er diverse gebieden met een hoge prevalentie van infectie met het hepatitis delta-virus (HDV) onder dragers van het hepatitis B-virus (HBV).
Door toegenomen immigratie komt een chronische HDV-infectie steeds vaker voor.
Transmissie van HDV vindt plaats via dezelfde routes als die van HBV door gelijktijdige besmetting met beide virussen (co-infectie) of besmetting met HDV van een HBV-drager (superinfectie).
Delta-hepatitis wordt beschouwd als de ernstigste virale hepatitis, met een hoog risico op progressie naar cirrose en hepatocellulair carcinoom.
Chronische delta-hepatitis wordt uitsluitend gezien bij patiënten die drager zijn van HBV.
Gepegyleerd interferon is de enige geregistreerde therapie voor patiënten met delta-hepatitis, maar bij slechts een minderheid van hen leidt deze behandeling tot een blijvende virologische respons en zij genezen zelden volledig.
Nieuwe antivirale middelen, zoals ‘viral entry’-blokkers, prenylatieremmers en ‘antisense’-oligonucleotiden, zijn veelbelovend en worden momenteel getest in fase 2-studies.Additional Files
available online