Kunnen primair en voortgezet onderwijs nòg meer worden overgelaten aan decentraal overleg en aan de tucht van de markt? Is het onderwijs niet beter af, wanneer het zich weer oriënteert op zijn pedagogische provincie? Peter Rutgers stelt, dat de huidige crisis in het onderwijsbeleid voor een belangrijk deel valt terug te voeren op het ontbreken van een visie op onderwijs en opvoeding en op het loslaten van de menselijke factor.

,
hdl.handle.net/1765/970
Didaktief & school : opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk
Department of Public Administration

Rutgers, E. P. (2001). Ideologische armoede in het onderwijs. Didaktief & school : opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk, 31(5), 7–8. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/970