In dit artikel wordt de nieuwe regeling van de internationale bevoegdheid in art. 1-14 Rv van commentaar voorzien. De nieuwe rechtsmachtregeling is een welkome stap in de richting van een volledige codificatie van het Nederlandse internationaal privaatrecht. De wetgever heeft met deze regeling beoogd zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de bestaande verdragen en verordeningen. De regeling getuigt van een zorgvuldige afweging en het commentaar op het eerdere voorontwerp is in deze afwegingen betrokken. Wel is te betreuren dat de internationale ontwikkelingen sinds de indiening van het wetsontwerp, en in het bijzonder de nieuwe EEX-Verordening, niet zijn meegenomen. Het is in dit licht wenselijk dat herziening of herformulering wordt overwogen met name wat betreft art. 6 sub a betreffende overeenkomsten in het algemeen, art. 6 sub c ten aanzien van de consumentenovereenkomst, art. 6 sub d voor de onrechtmatige daad en art. 8 Rv betreffende de forumkeuze.

,
hdl.handle.net/1765/9805
Nederlands Internationaal Privaatrecht
Private Law

Kramer, X.E. (2002). De regeling van de rechtsmacht onder het herziene Rechtsvordering. Nederlands Internationaal Privaatrecht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/9805