Op 30 november 2016 heeft het Vlaams Parlement het op 18 mei 2016 ingediende voorstel van decreet over de optimalisatie van de organisatie en rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtscolleges aangenomen. Het decreet voorziet vooral een optimalisatie van de rechtsinstrumenten waarmee de Vlaamse bestuursrechters verdere stappen kunnen zetten in de richting van finale geschillenbeslechting. Hoewel de tekst waardevolle wijzigingen bevat, valt het te betreuren dat de commissieleden niet hebben geopteerd voor een ambitieuzere hervorming en uniformisering van de Vlaamse bestuursrechtspraak.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/98105
Journal Juristenkrant
Citation
Goossens, J. (2016). Vlaams Parlement optimaliseert rechtspleging van bestuursrechtcolleges. Juristenkrant, 2016(340). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/98105