In zijn doctoraat over de toekomst van de Belgische bestuursrechtspraak, doet Jurgen Goossens een aantal voorstellen die de werking van het huidige dualistische systeem moeten verbeteren. Hij keek daarvoor over de grenzen, onder meer naar het Franse Tribunal des conflits en de pragmatische aanpak van bestuursgeschillen in Nederland. De doelstellingen van zijn hervormingsvoorstellen zijn forum shopping tegengaan, uniforme bestuursrechtspraak garanderen, en tot een snellere geschillenbeslechting komen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/98107
Journal Juristenkrant
Note N.a.v. "The future of administrative justice. Judicial review of administrative action in comparative perspective" (https://www.ugent.be/nl/agenda/doctoraten/20160527-RE22)
Citation
Goossens, J. (2016). Administratieve en gewone rechtbanken hebben te veel overlappende bevoegdheden. Juristenkrant, 2016(332). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/98107