Doel: Onderzoeken wat het ef fec t is van een toezichtprogramma op de kwaliteit van diabetesketenzorg, dat plaatsvond in 2011 en 2012.

Opzet: Clustergerandomiseerde gecontroleerde trial.

Methode: Het toezichtprogramma werd willekeurig toegewezen aan een aantal zorggroepen dat patiënten met diabetes mellitus behandelde. Dit programma bestond uit het aankondigen van de inspec tie, het af leggen van inspec tiebezoeken en het versturen van individuele inspec tierappor ten. We maten het ef fec t van het toezicht met struc tuur-, proces- en uitkomstindicatoren van kwaliteit van zorg. Deze indicatoren verkregen we uit patiëntendossiers, vóór en na het toezichtprogramma. We gebruikten hiërarchische lineaire en logistische regressiemodellen om de gegevens van 356 patiënten van 10 interventie- en 8 controlezorggroepen te analyseren.

Resultaten: De inter ventie had geen ef fec t op de struc turen, processen of uitkomsten van zorg. Tijdens de onderzoeksperiode verbeterden enkele structuren van zorg wel in de totale onderzoekspopulatie, maar processen van zorg en gezondheidsuitkomsten niet.

Conclusie: In deze cluster-RCT vonden wij geen verbeteringen in de kwaliteit van diabetesketenzorg door het toezichtprogramma. Ondanks verbetering van enkele structuren van zorg zijn verdere initiatieven nodig om de kwaliteit van de ketenzorg voor diabetespatiënten echt te verbeteren.

hdl.handle.net/1765/98203
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Oude Wesselink, S.F, Lingsma, H.F, Ketelaars, C.A.J, Mackenbach, J.P, & Robben, P.B.M. (2016). Effecten van overheidstoezicht op kwaliteit van diabetesketenzorg. Een clustergerandomiseerde gecontroleerde trial. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2016(160), 1–8. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/98203