In de afgelopen dertig jaar zijn Marokkaans-Nederlandse jongeren in Nederland langzaamaan in de spotlights komen te staan vanwege hun oververtegenwoordiging in sociale problemen als criminaliteit, overlast, islamitische radicalisering, werkloosheid en schooluitval. Men spreekt inmiddels van ‘het Marokkanenprobleem’ en ‘het Marokkanendrama’, of breder van ‘de mislukte integratie’ of ‘het multiculturele drama’. Frank Bovenkerk verdiept zich in deze ‘Marokkanenproblematiek’ in Nederland en vraagt zich af in hoeverre dit probleem ‘Nederlands’ is door het te vergelijken met vijf landen om ons heen: België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië.