Marije Hulshof is per 1 september 2006 benoemd tot directeur van de Consumentenautoriteit. De Consumentenautoriteit is de nieuwe toezichthouder die, na aanvaarding van het wetsvoorstel Wet handhaving consumentenbescherming (Whc),1 vanaf 1 januari 2007 verantwoordelijk zal zijn voor de handhaving van de regels inzake de consumentenbescherming. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt wat betreft consumentenbescherming, en is het consumentenrecht verrijkt met een voor Nederland geheel nieuw handhavingsmechanisme op dit gebied. In dit themanummer wordt vanuit verschillende perspectieven aandacht besteed aan deze ontwikkelingen. Voordat wij de bijdragen aan het themanummer bij u introduceren, geven wij eerst een kort overzicht van de belangrijkste achtergronden die tot het oprichten van de Consumentenautoriteit hebben geleid en voor welke uitdagingen de autoriteit zal komen te staan.

, , , , , , , ,
hdl.handle.net/1765/9883
Tijdschrift voor consumentenrecht
Private Law

van Boom, W., & Rinkes, J. G. J. (2006). Toezicht op consumentenrecht en de komst van de Consumentenautoriteit. Tijdschrift voor consumentenrecht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/9883