Doel Ongeveer 5-10% van de patiënten is niet tevreden na een totale knieprothese. Verscheidene onderzoeken suggereren dat onrealistische verwachtingen daaraan bijdragen, maar een goed systematisch literatuuroverzicht ontbreekt. Wij zochten naar literatuur over de relatie tussen preoperatieve verwachtingen en patiënttevredenheid na een primaire totale knieprothese, uitgaand van de hypothese dat te hoge dan wel niet-vervulde verwachtingen tot meer ontevredenheid leiden.
Opzet Systematisch literatuuronderzoek.
Methode Met een systematische zoekstrategie werd in PubMed, MEDLINE, Embase, Cochrane, PsycINFO, CINAHL en Web-of-Science gezocht naar prospectieve en retrospectieve onderzoeken met een follow-up van minimaal 6 maanden. De zoektermen waren ‘total knee arthroplasty’, ‘preoperative expectations’ en ‘patient satisfaction’. De onderzoeken werden door 2 onderzoekers onafhankelijk van elkaar geselecteerd en de kwaliteit werd onafhankelijk beoordeeld door 2 reviewers. Uiteindelijk is een best-evidencesynthese geformuleerd.
Resultaten De search leverde 6802 artikelen op, waarvan er 8 voldeden aan de inclusiecriteria. We vonden beperkt bewijs voor het ontbreken van een relatie tussen verwachtingen en tevredenheid op het gebied van beperkingen tijdens recreatie, loopafstand, gebruik van een hulpmiddel en verwachte tijd tot volledig herstel. Het bewijs voor een relatie tussen ontevredenheid en hoge verwachtingen met betrekking tot algemene vooruitgang, pijnreductie en adl-beperkingen was tegenstrijdig. We vonden gemiddeld bewijs voor de hypothese dat niet-vervulde verwachtingen vaker tot ontevredenheid leiden.
Conclusie Er is weinig prospectief onderzoek gedaan naar de relatie tussen verwachtingen en patiënttevredenheid na een totale knieprothese. De uitkomsten zijn zo heterogeen dat men voorzichtig moet zijn met het trekken van conclusies. Toekomstig onderzoek zal op gestandaardiseerde wijze en met gevalideerde vragenlijsten moeten plaatsvinden.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/99176
Journal Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Citation
Duivenvoorden, T, Verburg, H, Verhaar, J.A.N, Bierma-Zeinstra, S.M, & Reijman, M. (2017). Verwachtingen en tevredenheid bij totale knieprothese. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Vol. 161). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/99176