Kinderpalliatieve zorg is meer dan alleen terminale zorg. Het begint bij het stellen van een levensbedreigende of levensduurverkortende diagnose, onafhankelijk of curatie nog mogelijk is (figuur). Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie omvat kinderpalliatieve zorg het verbeteren van de kwaliteit van leven door het verlichten van fysieke symptomen én door psychosociale, emotionele en spirituele ondersteuning van kind én gezin. Om dit te kunnen bereiken is een proactieve, transmurale en multidisciplinaire benadering essentieel. Dit illustreren wij aan de hand van twee casussen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/99185
Journal Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Citation
Bindels-de Heus, G.C.B, Ball, L.M, Michiels, E.M.C, Moll, H.A, Niks, E.H, & Van Walraven, S.M. (2017). Kinderpalliatieve zorg: multidisciplinair en proactief. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 161(14). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/99185