Overdrijving van hedendaagse culturele vraagstukken die voortvloeien uit de afgenomen legitimiteit van traditionele instituties is wat de cartoons van Gummbah sociologisch inspirerend maakt. Met zijn verbeelding van een wereld zonder gedeelde betekenissen geeft Gummbah blijk van een scherp oog voor hedendaagse zingevingsvraagstukken.

Additional Metadata
Keywords cartoons, cultural values, social institutions, taboos, traditions
Persistent URL hdl.handle.net/1765/10430
Citation
de Koster, W.. (2007). ‘Weerzinwekkende smeerlapperij’. Gummbahs omstreden cartoons als sociologische inspiratie.. Sociologie, 269–275. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10430