Wat betekent de laatmoderne – of, zo men wil, postmoderne – conditie voor de sociologie? Luiden deze maatschappelijke transformatieprocessen het einde van de sociologie in? Beschikt de sociologie wel over het geschikte intellectuele gereedschap voor de analyse van zo’n samenleving, gekenmerkt door fragmentatie, vluchtigheid, modegevoeligheid en emotionalisme?

Additional Metadata
Keywords cultural change, modernization, postmodernism, traditionalism
Persistent URL hdl.handle.net/1765/1335
Citation
Houtman, D.. (2004). Op de ruïnes van de traditie; Individualisering, culturele verandering en de toekomst van sociologie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/1335