Dit vervolgartikel behandelt eerst multicriteria analyse waarbij geen gebruik wordt gemaakt van expliciete nutsfuncties. Vervolgens wordt de situatie van onzekerheid aan de orde gesteld, eerst in een dimensie, daarna bij meerdimensionele beslissingsproblemen. De in deze gevallen toepasbare modellen worden toegelicht met voorbeelden. Het artikel besluit met enkele opmerkingen over aspecten van beslissingsmodellen die niet of zeer summier aan de orde zijn geweest en over de toepassing van multicriteriamodellen.

Additional Metadata
Keywords agricultural models, agriculture, geen sector, multicriteria models
Persistent URL hdl.handle.net/1765/18514
Citation
Wierenga, B.. (1982). Multicriteriamodellen en hun toepassing in de groene sector II. Landbouwkundig tijdschrift/pt : orgaan van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap, en de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA, 94, 274–279. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18514