In een quasi-experimenteel onderzoek is in een grote gemeente onderzocht op welke wijze de energie van een team kan worden beïnvloed. Hierbij staan drie thema’s centraal: de rol van leiderschap de invloed van contextfactoren en de effectiviteit van interventies.

Het onderzoek geeft onvoldoende statistisch bewijs voor de effectiviteit van gepleegde interventies gevonden, maar zijn echter aanwijzingen voor effecten van deze interventies op teamenergie.
(Transformationeel) leiderschap op zich heeft geen effect op de energie van een team. In teams waarin teamleiders aspecten van hun leiderschap veranderen is er een stijging te zien van energie. Ook geldt dat hoe beter de kwaliteit van de uitvoering van de interventie, hoe groter het effect van de interventie is.
Specifieke vormen van leiderschapsgedrag hebben echter wel effect op de energie van een team. Getoond leiderschap van teamleiders naar collega leidinggevenden en hoger management, heeft invloed op de energie van een team.
Reorganisaties en bezuinigingen lijken weinig effect te hebben op de mate van stijging of daling van de energie. Teamkenmerken en het type van het team hebben wel invloed op de energie van een team.

De eindconclusie is dat voor een effectieve interventie zijn vier condities van belang: een degelijke analyse van de energietoestand, betrokkenheid van het hogere management, kennis en vaardigheden van de teamleider en een hoge mate van intrinsieke motivatie van de teamleider om interventies daadwerkelijk uit te voeren.

, , ,
A.J. Steijn (Bram) , M.C. de Witte (Marco)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/103277
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Quadt, T. (2017, December 15). Teams (z)onder spanning : hoe leiderschap en interventies de energie van een team beïnvloeden. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/103277