Huisartsen moeten meer aandacht besteden aan gezondheidsbedreigende situaties in hun patiëntenpopulatie en meer maatschappelijk gaan handelen, zo lijkt de gedachte in politiek Den Haag te zijn. De maatschappij wordt overspoeld door nieuwe epidemieën zoals een obesitasepidemie, algemene bewegingsarmoede en een rookverslaving, en op welk bordje passen die problemen beter dan op dat van de huisarts?
Maar wat behoort nog tot het medische domein en wat valt daarbuiten? Het medische domein is immers maar een van de vele factoren die invloed hebben op de ervaren gezondheid. Werk, een goede financiële basis, sociale contacten en een prettige en stimulerende woonomgeving spelen een belangrijke, zo niet belangrijkere rol. Huisartsenzorg heeft grenzen.