In deze etnografische studie wordt gekeken naar de overeenkomsten en verschillen in betekenisgeving aan veiligheid en lokaal veiligheidsbeleid in twee onderzoekslocaties met vergelijkbare kenmerken. De havensteden Rotterdam en Antwerpen hebben vanuit die functie onder meer wijken met een vergelijkbare lagere sociaaleconomische achtergrond die de afgelopen decennia een grote etnisch-culturele transformatie hebben doorgemaakt. Kenmerkend is dat in die wijken met een gemiddeld lagere sociaaleconomische status problemen zijn ontstaan rond criminaliteit en overlast, mede als gevolg van afgenomen sociale samenhang en minder informele sociale controle. Sommige wijken met veiligheidsproblemen liggen dicht bij het stadscentrum en worden sinds de eeuwwisseling met een versterkt lokaal veiligheidsbeleid aangepakt door lokale overheden en hun partners. De stad Antwerpen heeft onder meer gekeken naar de ontwikkelingen op dat vlak in het Rotterdam van na de eeuwwisseling. In dit onderzoek wordt aangetoond dat vergelijkbaar beleid op papier tot uiteenlopende resultaten kan leiden in de praktijk. Vooral de lokale wijk- en beleidscontext spelen een grote rol in de beleving en betekenisgeving aan veiligheid en lokaal veiligheidsbeleid van professionals en bewoners en in hetgeen dit beleid uiteindelijk ook waar kan maken.

, , , , , , , , ,
R. van Swaaningen (René) , T. Müller (Thaddeus)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/105490
Criminology

de Leeuw, T. (2018, March 16). Verscheidenheid in Veiligheid: Een vergelijkend onderzoek naar perspectieven op veiligheid en lokaal veiligheidsbeleid in Rotterdam en Antwerpen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/105490

Additional Files
cover.jpg Cover Image , 98kb
Stellingen-TAJ-de-Leeuw.pdf Final Version , 617kb