De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IG J) wil het perspectief van patiënten meer betrekken bij haar toezicht. Burgermeldingen geven de inspectie inzicht in dit patiëntenperspectief. Patiënten die klachten melden willen dat het probleem dat zij melden zich niet herhaalt, maar het overgrote deel van die meldingen wordt niet nader onderzocht door de inspectie. Daarnaast worden meldingen met een klinisch aspect veel vaker onderzocht dan organisatorische of communicatieve problemen. Bij meldingen van patiënten gaat het niet noodzakelijkerwijs om het afwijken van de professionele richtlijnen met schade als gevolg. Als de inspectie kwaliteit van zorg door het perspectief van de patiënt wil bekijken, kan zij het beeld dat de patiënt hun aanreikt serieuzer nemen. Het patiëntenperspectief suggereert dat het voor de inspectie van belang is meer aandacht te besteden aan organisatorische factoren, relationele aspecten en andere aspecten van de gezondheidszorg, naast de medisch professionele normen.