Bij tal van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken is het organiserend vermogen van burgers onmisbaar om tot oplossingen te komen. Overheden denken daarom steeds vaker na over hoe zij initiatieven kunnen mobiliseren en aanzwengelen, maar ook kunnen faciliteren en verrijken. Met andere woorden: ze werken aan nieuwe vormen van uitnodigend bestuur. In dit essay wordt stilgestaan bij de vraag wat we onder uitnodigend bestuur kunnen verstaan, hoe het in de praktijk gestalte krijgt, welke instrumenten erbij horen, maar ook wat uitnodigend besturen vergt van een overheidsorganisatie en van de representatieve democratie. Dit essay is bedoeld om practitioners te helpen bij het vormgeven aan uitnodigend bestuur.

978-90-75289-26-8
hdl.handle.net/1765/111106
Dit essay is een nadere uitwerking van het betreffende deel uit mijn oratie “Vormgeven aan uitnodigend bestuur” (Rotterdam, 23 juni 2017).
Department of Public Administration

van Buuren, M.W. (2018). Uitnodigend bestuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/111106