In 1979 telde Nederland 243 ziekenhuizen, nu nog maar 93.

Welke ziekenhuizen zijn verdwenen, waarom en hoe sturend is de overheid daarbij geweest?

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/111465
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
den Hartog, M, Janssen, R.T.J.M, & Haselbekke, B.-J. (2018). Overlevingskansen Ziekenhuizen. Economisch-Statistische Berichten, 103(4766), 444–446. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/111465