Voor de medewerkers van Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden heb ik een cursusdag over lokale belastingen verzorgd. Daarin heb ik als eerste mijn onderzoek naar zonnepanelen en de Wet WOZ gepresenteerd. Vervolgens kwam de uitspraak van Hof Den Haag over de bevoegdheid van de heffingsambtenaar van Drechtsteden aan bod. Daarna heb ik de jurisprudentie behandeld die inmiddels is gewezen over het tegengestelde belang in de Wet WOZ en in het verlengde daarvan de vraag of een belanghebbende niet-ontvankelijk kan worden verklaard in zijn bezwaar of beroep wegens het ontbreken van procesbelang. Ook zijn twee annotaties over dit onderwerp behandeld. 's Middags zijn relevante uitspraken van het afgelopen jaar behandeld op het gebied van de lokale belastingen die ook in de Drechtsteden worden geheven. De deelnemers hebben deze jurisprudentie doorgenomen en door mij opgestelde vragen hierover beantwoord. Tot slot hebben we deze antwoorden besproken.