Duurzaamheid is een actueel thema. Ook binnen gemeenten. Er wordt meer en meer gevraagd of duurzaamheid gestimuleerd kan worden. Als het gaat om lokale belastingen bestaan er in dat opzicht twee smaken: bekostigen van duurzaamheidsmaatregelen met de opbrengst van belastingen (1) en stimuleren van duurzaam gedrag door instrumenteel geruik van belastingen (2).
In het eerste deel van de bijeenkomst heeft Arjen Schep het denkkader geschetst waarin beide mogelijkheden moeten worden geplaatst. In het tweede deel gaat Anneke Monsma in op de ontwikkelingen binnen de waterschapsbelastingen en op een recent actueel thema binnen de gemeentebelastingen, namelijk de WOZ-waardering van zonnepanelen.