In deze Interlokaal een artikel over de vraag of zonnepanelen onroerend zijn en zo ja op grond van welk artikel in het Burgerlijk Wetboek. Dit heeft namelijk gevolgen voor de mogelijkheid tot vestiging van een opstalrecht en daarmee voor de WOZ-objectafbakening en WOZ-waardering. Ook komt de vraag aan bod of een ozb-vrijstelling voor zonnepanelen een goed idee is.