Beleggers in Europese beursvennootschappen proberen steeds vaker schade te verhalen die zij hebben geleden doordat zij direct of indirect zijn afgegaan op misleidende informatie. Informatie waarmee de werkelijkheid mooier wordt voorgesteld dan zij is, leidt tot kunstmatig hoge koersen van effecten. Als de werkelijkheid naar buiten komt, leidt dit tot scherpe koersdalingen. De beleggers die beleggingsbeslissingen hebben genomen op basis van de misleidende informatie lijden daardoor schade. Aangezien beursvennootschappen honderdduizenden tot wel miljoenen aandeelhouders en houders van andere effecten hebben, leidt misleidende informatie tot schade bij grote groepen beleggers.

De meest complexe vragen die spelen in door gedupeerde beleggers ingestelde aansprakelijkheidsprocedures, liggen op het terrein van de leerstukken causaal verband en schade. In dit proefschrift geeft de auteur een diepgravende analyse van deze leerstukken toegespitst op de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor misleidende beursberichtgeving. Hij behandelt hierbij zowel materieelrechtelijke als bewijsrechtelijke aspecten. Verder is het onderzoek zowel rechtsvergelijkend als interdisciplinair opgezet. In het kader van de rechtsvergelijking heeft de auteur uitgebreid onderzoek gedaan naar het Amerikaanse federale effectenrecht. Wat het interdisciplinaire aspect betreft, heeft hij uitvoerig de relevante financieel-economische en econometrische literatuur bestudeerd.