Presentatie van het onderzoeksrapport naar de (on)mogelijkheden van het bekostigen van een nieuw warmtenet in de Drechtsteden met baatbelasting of een andere gemeentelijke heffing. Er zijn drie scenario's geschetst die nader uitgewerkt zouden kunnen worden, al naar gelang de bestuurlijke voorkeuren. Na de presentatie is het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport overhandigd aan de opdrachtgever, wethouder van de gemeente Zwijndrecht Jacqueline van Dongen. Daarna is met de aanwezigen gesproken over de geschetste scenario's.