In deze workshop hebben we aan de hand van enkele stellingen met de deelnemers bediscussieerd in welke gevallen de gemeente rechtstreeks contact mag opnemen met de belastingplichtige, indien hij vertegenwoordigd wordt door een gemachtigde. Ook hebben we recente jurisprudentie over het inplannen van een (telefonische) hoorzitting behandeld.