De centrale onderzoeksvraag was: Wat bepaalt de mate van vertrouwen dat burgers in hun lokale overheid hebben? Het onderzoek vond plaats in de Drechtstedengemeenten. Een belangrijk resultaat van het onderzoek is de conclusie dat persoonsgebonden antecedenten geen rol spelen bij het verklaren vertrouwen in de lokale overheid. Slechts twee niet-persoonsgebonden antecedenten verklaren het leeuwendeel van de variantie in dat vertrouwen: responsiviteit (luisteren naar wat inwoners willen en daarnaar handelen) en beeldvorming (de perceptie van de bestuurlijke competentie van de gemeente, voornamelijk berustend op reputatie). Het vertrouwensmodel van Mayer, Davis en Schoorman (1995) is in aangepaste vorm ook in de context van de lokale overheid toepasbaar: integriteit en vertrouwensgeneigdheid vervallen, competentie is beeldvorming, en bij welwillendheid gaat het om de voice-variant, responsiviteit. Het onderzoek bevestigt de bruikbaarheid van één enkele vertrouwensvraag, namelijk naar het rapportcijfer voor vertrouwen. Bij toepassing van Structural Equation Modeling (SEM) verdient het gebruik van pakketjes items in plaats van losse items de voorkeur. Het formatieve karakter van vertrouwen maakt de toepassing van SEM als analysetechniek lastig. Het onderzoek biedt praktische aanknopingspunten voor gemeenten die het vertrouwen van hun inwoners willen vergroten.