Maximes zijn waardevol omdat ze kort iets vertellen over wat ethiek is en wat dit betekent voor het werk. Het zijn inspiratiebronnen voor reflectie en toepassing. Daarom bevat dit boek een collectie van 250 maximes over ethiek in het werk. Iedere maxime gaat vergezeld van een toelichting en een foto om de kracht van de maxime te vergroten. De maximes zijn door Muel Kaptein bedacht, gevormd en getest gedurende zijn werk als adviseur en wetenschapper sinds 1991. Muel is hoogleraar Bedrijfsethiek aan de RSM Erasmus Universiteit en partner bij KPMG Integrity & Compliance. Muel is ook auteur van de boeken Ethics Management(1998), The BalancedCompany(2002), DeIntegere Manager(2003), The Living Code(2008), Waarom Goede Mensen soms de Verkeerde Dingen Doen(2011), Dienaren van het Volk(2014), en Ethicismen en hun Risico’s(2019).