Hof Den Bosch acht niet noodzakelijk dat de WOZ-waarde vanwege wettelijk voorschrift wordt gebruikt ten aanzien van de aanvrager van de medebelanghebbendebeschikking. Ook indien de WOZ-waarde wordt gebruikt ten aanzien van een ander en de aanvrager erdoor in zijn individuele belang wordt geraakt moet een dergelijke beschikking op verzoek worden genomen. In de annotatie wordt deze uitspraak in breder perspectief geplaatst en wordt vergeleken met andere jurisprudentie.