In deze studie staat de vraag centraal op welke manier Syrische statushouders zelf vormgeven aan hun participatie in Nederland en wat hun ervaringen met het Nederlandse participatiebeleid zijn.
Aanleiding zijn signalen dat het op statushouders gerichte participatiebeleid niet altijd goed aansluit op de verwachtingen en behoeften van statushouders, onder meer als gevolg van het ontbreken van goede informatie. [...]

Additional Metadata
Publisher Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag
ISBN 978-90-377-0940-7
Persistent URL hdl.handle.net/1765/125265
Note SCP-publicatie 2020-3
Citation
van Liempt, I, & Staring, R.H.J.M. (2020). Nederland papierenland: Syrische statushouders en hun ervaringen met participatiebeleid in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/125265