In het volgende zal aan de orde worden gesteld: het vraagstuk van de optimale prijsstelling in de situatie, waarin een aanbieder, die gedurende een aantal achtereenvolgende perioden een produkt wi! verkopen, aan het begin van iedere periode zijn verkoopprijs moet vaststellen. Hierbij is verondersteld, dat de verkoopprijs niet alleen de vraag bemvloedt in de peri ode waarvoor de prijs geldt, maar ook de vraag in de perioden daarna. Er zal worden aangegeven hoe - onder bepaalde veronderstellingen - dit probleem kan worden opgelost met behulp van dynamische programmering. Een en ander zal worden gedemonstreerd aan een voorbeeld over boter.

,
hdl.handle.net/1765/12570
ERIM Article Series (EAS)
Erasmus Research Institute of Management

Wierenga, B. (1970). Het bepalen van de optimale verkoopprijs met behulp van dynamische programmering. ERIM Article Series (EAS). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12570