1. Inleiding In het hier beschreven onderzoek is getracht de invloed van een aantal variabelen, - zoals de boterprijs, de prijs van margarine, het inkomen, de koelhuisboter -, op de boterkonsumptie te meten. Hierbij hebhen wij ons beperkt tot het huishoudelijk verbruik van hoter in Nederland. Achtereenvolgens zullen worden besproken - de formulering van het model - de schattingsmethode - de beschikbare gegevens - de resultaten - enkele toepassingen op het beleid

,
hdl.handle.net/1765/12571
ERIM Article Series (EAS)
Maandschrift Economie: tijdschrift voor algemeen economische en sociaaleconomische vraagstukken
Erasmus Research Institute of Management

Wierenga, B. (1970). Een kwantitatief onderzoek over de vraag naar boter in Nederland. Maandschrift Economie: tijdschrift voor algemeen economische en sociaaleconomische vraagstukken, 33(9), 431–446. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12571