Er wordt al volop gespeculeerd over hoe onze samenleving moet veranderen om een volgende viruscrisis te voorkomen: begrijpelijk maar misplaatst, vindt Muel Kaptein, hoogleraar Ethiek aan de RSM Erasmus Universiteit en partner bij KPMG.


Additional Files
available online