Dit rapport behandelt de maatschappelijke impact van COVID-19 op de stad Rotterdam waarbij ook vergelijkingen worden gemaakt met landelijke gegevens. Het is gebaseerd op gegevens die in de periode 3 april 2020-13 april 2020, kort na de lockdown, zijn verzameld. Daarbij wordt aandacht besteed aan de sociaaleconomische, sociaalpsychologische en sociale gevolgen van COVID-19. [...]

Kenniswerkplaats Leefbare Wijken
G.B.M. Engbersen (Godfried) , T. Wentink (Toine)
hdl.handle.net/1765/127109
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Engbersen, G.B.M, A.Krouwel (André), T. Wentink (Toine), M. van Toorn (Marcel), Snel, E, Erdem, Ö, … Custers, G.J. (2020, April 28). De bedreigde stad. (G.B.M Engbersen & T. Wentink (Toine), Eds.). Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/127109