Tijdens het voorlopige hoogtepunt van de corona-uitbraak, in april, bleek dat een groot deel van de Nederlandse bevolking angstig en onzeker was. Bij de heropening van de samenleving begin juli was de angst en onzekerheid afgenomen, maar dat heeft zich niet doorgezet. Dit blijkt uit de bevindingen van het vervolgonderzoek De verdeelde samenleving. Er is weer sprake van een toename van angst- en stressgevoelens en een verdere afname in het vertrouwen in de overheid, het RIVM en de GGD. Jongeren en mensen met kwetsbare maatschappelijke posities, zoals een laag inkomen, een lage opleiding, geringe werkzekerheid, en een beperkt ondersteunend netwerk, hebben relatief meer onvrede over het overheidsbeleid dan groepen met een sterkere maatschappelijke positie en een sterker ondersteunend netwerk.

Dit rapport is een uitgave van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.
hdl.handle.net/1765/132554
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Engbersen, G., van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., T. Etienne (Tom), A. Krouwel (André), … T. Wentink (Toine). (2020). De verdeelde samenleving. Dit rapport is een uitgave van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/132554