In het kader van de verkenning van de financiele mogelijkheden van de gemeente Groningen voor de aanleg van een warmtenet heeft Anneke een korte presentatie gegeven van haar onderzoek naar de fiscale mogelijkheden om het voorgefinancierde bedrag terug te halen. Daarbij zijn de baatbelasting en de ozb als fiscale opties onderzocht. Na de presentatie volgt een meer algemeen financiele discussie over off-balance financieren van duurzaamheidsinvesteringen.