De vraag die centraal staat is die naar de juridische mogelijkheden voor de introductie van een gemeentelijk systeem van fiscaal beprijzen naar gebruik voor rijdend (auto)verkeer binnen de stad. Er wordt daarbij gedacht aan de mogelijkheid van een cordonheffing (betalen bij het inrijden van een gebied) of een heffing bij het passeren van een locatie tussen twee deelgebieden. De achtergrond van deze vraag is het in het regeerakkoord opgenomen voornemen om deze kabinetsperiode pilots uit te voeren om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden