Om verschillende redenen stellen bekende individualiseringssociologen als Ulrich Beck en Antony Giddens dat armoede in laat-moderne samenlevingen een steeds tijdelijker fenomeen wordt en dat het daarmee eerlijker verspreid raakt over de hele bevolking. Vroeger of later, zo betogen zij, komt iedereen wel een korte periode in aanraking met armoede. In dit artikel onderzoeken Achterberg en Snel de houdbaarheid van deze vertijdelijkingsthese voor Nederland aan het einde van de vorige eeuw.

social change, social cohesion, sociology
Sociology of Economics (jel A14)
hdl.handle.net/1765/13396
Centre for Rotterdam Cultural Sociology (CROCUS)
Sociologie
Department of Sociology

Achterberg, P.H.J, & Snel, E. (2008). Het einde van duurzame armoede?. Sociologie, 53–68. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13396