De zorg voor veiligheid behoort van oudsher tot de centrale opdrachten van de staat, zelfs zijn belangrijkste, menen sommigen. De mens wil veilig zijn en zich veilig voelen en de staat dient ertoe bij te dragen dat doel te realiseren. Een dergelijk uitgangspunt maakt direct duidelijk dat het denken over veiligheid niet los gezien wordt van het denken over de staat. Een opvatting over veiligheid impliceert een opvatting over de staat. In het vervolg van deze studie wordt duidelijk dat veiligheid een belangrijke factor was, en nog steeds is, om een bepaald samenlevingsverband in theorie en praktijk te construeren en om de verhouding tussen staat en burger te legitimeren. In de literatuur wordt aangegeven dat het woord ‘staat’ betrekkelijk laat in de geschiedenis een rol is gaan spelen. Het gaat dan wel om het gebruik van het woord in een betekenis die verwant is aan het hedendaagse gebruik. Dit zou pas rond de zestiende en zeventiende eeuw hebben plaats gevonden. In deze periode moeten we de eerste contouren van de moderne staat plaatsen.

, , ,
N.J.H. Huls (Nick)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/13571
Erasmus School of Law

van Zuijlen, R. W. (2008, October 23). Veiligheid als opdracht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13571