Liederen zijn een vergeten historische bron. Ze kunnen ons een idee geven van het dagelijks leven van mensen en van de mentaliteit in een bepaalde tijd. In dit artikel staat te lezen hoe je ermee om kunt gaan in de les - en dan niet alleen als uitgeschreven tekstje!