In dit artikel wordt onderzocht of twee centrale aspecten van secularisering hand in hand gaan: een afname van het aantal christenen en een toenemende privatisering van het christelijk geloof. Via een analyse van gegevens over achttien westerse landen en voor Nederland over de periode van 1970 tot 1996 laat dit artikel zien dat afnemende christelijke kerkelijkheid opmerkelijk genoeg niet gepaard gaat met een afnemende publieke relevantie van het christelijk geloof. In plaats daarvan zien de auteurs een dialectische relatie tussen beide dimensies.

Additional Metadata
Keywords Sociale verandering, sociale processen en sociale conflicten, Sociologie, Sociology
Persistent URL hdl.handle.net/1765/16859
Series Centre for Rotterdam Cultural Sociology (CROCUS)
Journal Sociologie
Citation
Achterberg, P.H.J, Houtman, D, Aupers, S.D, de Koster, W, Mascini, P, & van der Waal, J. (2009). Dialectiek van secularisering: Hoe de afname van christelijke religiositeit samengaat met een sterkere nadruk op haar publieke belang in achttien westerse landen. Sociologie, 5(3), 324–342. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16859